Previous
Next
Các giống lan nhập thẳng từ Thái Lan, Đài Loan: CATTLEAYA, DENDROBIUM, ONCIDIUM, MOKARA, VANDA, PHALOENOPSIS, ARANDA, PAPHIOPEDILUM, RHYCHOTYLIS, ASCOCENDA, ASCOCENTUM, CYMBIDIUM…, và nhiều các loài lai khác nữa … Cây mô trong chai. Lan rừng, các giống quý hiếm…
[Quay lại]